BRANNINSTRUKS FOR ÅSE BRYGGE SAMEIEVed brannalarm:


• Sørg for at alle blir varslet.

• Lukk dører og vindu.

• Gå raskt ut av bygningen.

• Barn og eldre/uføre hjelpes ut.

• Bruk ike heisen.

• Gå til felles møteplass: Skiltportalen v/innkjøringen.


Ved brann:


• Varsle personene I fare ved å rope "Brann, Brann"

• Hjelpe hverandre ut til felles møteplass.

• Varsle brannvesenet på 110.

• Si fra til brannvesenet hvis det fremdeles er folk inne.MERK: Brannrøyk er svært giftig. Dersom trapperommet er fylt av røyk, gå tilbake til leiligheten. Gjør deg tilkjenne via vindu eller balkong, slik at redingspersonell kan hjelpe deg trygt ut.


REDDE, VARSLE, SLOKKE

Rekkefølgen for hva du skal gjøre ved brann, må du avgjøre selv ut fra den aktuelle situasjonen.


-REDDE: ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ Sørg for at alle kommer i sikkerhet

-VARSLE: ‍ ‍ ‍ ‍ Varsle brannvesenet på 110

-SLOKKE: ‍ ‍ ‍ Forsøk å slokke brannen, men utsett aldri deg selv eller andre for fare.

Entrédøren til leiligheten MÅ holdes lukket dersom det brenner i leiligheten.


E-post Adresse Telefon