Bruk av fellesområdeneDe deler av tomten som ikke er knyttet til den enkeltes leilighet, er felles eiendom og bruksområde. Uten styrets samtykke kan ingen innlemme deler av fellesarealene i eget område med gjerde, hekk, planter eller annet stengsel. Den enkelte beboer plikter å gjøre sitt til å holde fellesarealene rene og verne om tilsådd og beplantet område. Det er avsatt plass til sykler i garasjen eller alternativt i egen bod. Oppbevaringsplass for kajakk, kano kan kjøpes dersom det er ledig plass. Bryggen tilhører ikke Åse Brygge Sameie. Fellesarealene og garasjeanlegg kan benyttes av alle beboere. Private saker ryddes vekk når aktiviteter er avsluttet, dette gjelder også inne i garasjeanleggets fellesareal. Eventuelle private gjenstander kan kun oppbevares innenfor egen parkeringsplass forutsatt et det ikke medfører fare for brann.