Dugnader


Sameiet har 1-2 dugnader i året. Dugnaden om våren er det søppelplukking, raking av plen, gjødsling av plen og blomster, spyling av garasjeanlegget og felles gangveier, støvtørking av alle rør og kanaler i garasjeanlegget og utplassering av hagemøbler m.m . Det er ikke hver høst vi har dugnad. Om høsten tas hagemøblene inn og styret har organisert dette mellom seg. Nærmere informasjon om datoer før dugnader blir gitt ca. 2 uker i forkant.E-post Adresse Telefon