Fremleie og salg


Bruksoverlating "framleie" må godkjennes av styret. Jmf. vedtektene § 2.3. Utleieren har det fulle ansvar for alle skader eller ulemper som framleieren påfører. Utleier plikter å gjøre leietakeren kjent med sameiets vedtekter og husordensregler, samt andre regler og normer som gjelder for bomiljøet. Styret skal ha informasjon om leietakers navn og kontaktopplysninger (telefon/epost/bilnummer). Ved salg av leilighet skal selger tidligst mulig varsle styret v/styreleder, og styret skal ha informasjon om kjøpers navn og kontaktopplysninger (telefon/epost/bilnummer)