Grilling


Ved grilling ute må man ta hensyn til naboene, slik at de ikke blir unødig sjenert av røyk og lukt. Alle grillentusiaster bør være oppmerksomme på brannfaren ved grilling. NB: Gasskolben skal ikke oppbevares i garasjen/bod.

Her er noen enkle tips for en trygg grillsesong:

  1. Husk å lese bruksanvisningen for grillen.
  2. Oppbevar ikke gassgrillen i sterkt sollys eller i regn. Gassgriller som står ute i all slags vær, vil raskere få sprukne slanger og feil på ventiler.
  3. Sjekk om propanslangen er tett ved å pensle slangene med såpevann, oppstår det bobler er det lekkasje. Slangen må skiftes.
  4. Sjekk om propanslangen har sprekker ved en bøyetest, er slangen full av sprekker må den skiftes.
  5. Tillatt lengde på propanslangen er 1,5 meter.
  6. Det er viktig at fett ikke renner ned på gassflasken. Derfor anbefales det at gassflasken står ved siden av grillen
  7. Når gassgrillen ikke er i bruk skal gassen stenges ved å vippe over hendelen på toppen av regulatoren som sitter på gassflasken.
  8. Ha alltid tilgang på slokkeutstyr ved bruk av brannfarlig vare.


  9. OBS! Når grillsesongen er over er det strengt forbudt å lagre gassflasker i garasjen/boden