Hva dekker fellesutgiftene?


Her er en oversikt over de største utgiftspostene som dekkes over fellutgiftene i sameiet:


  1. Varme - alle leiligheter har oppvarming og varmt vann som dekkes av fellesutgiftene.
  2. Forsikring av sameiets bygninger og fellesareal. Sameiet er forsikret i IF
  3. Kommunale avgifter - dette omfatter renovasjonsgebyr og vann- og avløpsgebyr.
  4. Renhold - vask av fellesarealene.
  5. Snømåking og strøing vinterstid
  6. Skjøtsel og stell av grøntområder - gressklipping, gjødsling, beskjæring

Sameiet har i tillegg løpende drifts- og vedlikeholdsutgifter knyttet til bygningmassen, fellesområder og garasjeanlegg