Merking av postkasser og dørklokke


Postkassen

Styret ønsker at merkingen av postkassene skal være ensartet og vi ber derfor om at hver seksjonseier/leier bestiller skilt. Bestill hvitt skilt med sort tekst til systempostkasser. Dimensjonene er 94 x 58 mm og tykkelse er på 0,8 mm.  Her er eks på en leverandør Postkasseskilt Dere står naturligvis fritt hvor dere bestiller skiltet men det må være 94x58 mm. I tillegg til navn sett også på leilighetsnr.

Ringeklokka

Kontakt Nils Magne for hjelp med navn på ringeklokketablået