Parkering


For å få et mest mulig bilfritt bomiljø mellom blokkene er all unødig kjøring på tunet og parkering forbudt utenom oppmerkede plasser, unntatt er nødvendig tilbringertjeneste. Besøkende skal kun benytte innvendig eller utvendig gjesteparkering. Det er tidsbegrenset parkering på inntil 3 døgn (weekend) pr. gang. Parkeringsplassene i garasjen skal til enhver tid holdes ryddige og i ordentlig stand. Porten skal være lukket. Røyking er ikke tillatt i garasjeanlegget og ganger. Styret kan gi nærmere regler for organisering av og ordensrutiner i garasjen.