Søppel og avfall


Søppel skal alltid pakkes godt inn og legges i grå container i søppelrommet. Papp og papir flatpresses og legges i de blå containerne.

Vi har nå (mars 19) mottatt 1 ny dunk og en liten boks
⚫ En liten rød boks til alle husstandene for miljøfarlig avfall.
⚫ En dunk med oransje lokk for glass- og metallemballasje.

⚫ Se informasjon om sortering av miljøfarlig avfall.
⚫ Se informasjon om glass og metallemballasje.

Aktuell informasjon finner du også på Årim.no

Du kan også levere avfall til bingsa. Sameiet har kort som henger ved søppelrommet.